Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate STAR NET
Valabil incepand cu data de 15.09.2013

Definitii
In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:
Date cu caracter personal: reprezinta orice informatii personale/ cu caracter personal referitoare la Abonatul persoana fizica identificata sau identificabila (persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un numar de identificare, adresa, date de contact etc) care a solicitat unul sau mai multe servicii furnizate de Star Net si a completat in acest sens o cerere de abonament; Prelucrarea Datelor cu caracter personal: orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea; Site: reprezinta site-ul internet apartinand Star Net si care se gaseste la www.star-net.ro
STAR NET sau EXTENDED STAR: reprezinta societatea EXTENDED STAR S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Baiculesti nr. 13, Bl. B9, Sc. D, Etj. 2, Ap. 132, Sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J40/4841/2004, Cod Unic de Inregistrare 16275610 furnizor autorizat de servicii si retele de comunicatii electronice, proprietar al site-ului Internet http://www.star-net.ro, avand urmatoarele date de contact: telefon/fax: 021-668.48.58; mobil: 0756.092.997; e-mail: info@star-net.ro; Abonat: reprezinta orice persoana fizica care acceseaza in orice mod Site-ul si utilizeaza Serviciul/Serviciile Star Net astfel cum acestea sunt definite la adresa www.star-net.ro .

Informatiile pe care le colectam si modul de utilizare a acestora
Pentru a putea furniza intreaga noastra gama de servicii, este posibil sa colectam urmatoarele tipuri de informatii:
Ce informatii ar putea fi colectate?. – Inscrierea pe Site si solicitarea unuia sau a mai multor Servicii poate presupune furnizarea de informatii cu caracter personal (de ex, nume, prenume, adresa, e-mail, telefoane, parole ale contului). Pentru facturarea serviciului solicitat este posibil sa va solicitam, informatii privind plata unor asemenea servicii, pe care le mentinem in forma criptata pe servere securizate. Este posibil sa combinam informatiile pe care le furnizati in cadrul contulului dvs. cu informatiile de la alte terti, pentru a va oferi o experienta mai buna si pentru a imbunatati calitatea serviciilor noastre.
Despre Cookie-uri – Cand vizitati Site-ul nostru, este posibil sa trimitem unul sau mai multe cookie-uri – un mic fisier care contine un sir de caractere – in computerul dvs., care identifica in mod unic browser-ul. Aceste cookie-uri pot fi utilizate pentru a imbunatati calitatea serviciului nostru prin stocarea preferintelor Abonatilor si urmarirea tendintelor acestora, cum ar fi modul in care acestia efectueaza cautari.
Cum comunicam cu Dvs? – Atunci cand trimiteti un e-mail sau alte comunicari catre STAR NET, este posibil sa retinem acele comunicari pentru a procesa intrebarile, pentru a raspunde solicitarilor si pentru a ne imbunatati serviciile.

Link-uri si Site-uri afiliate – Putem oferi parte din serviciile noastre in parteneriat cu alte site- uri/furnizori. Este posibil ca informatiile personale pe care le furnizati site-urilor respective sa fie trimise la STAR NET pentru a putea furniza serviciul. Este posibil ca STAR NET sa prezinte link-uri intr-un format care sa ne permita sa monitorizam daca aceste link-uri au fost accesate. Procesam astfel de informatii in conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate. Este posibil ca site-urile afiliate sa aiba politici de confidentialitate diferite, astfel ca va incurajam sa cititi politicile de confidentialitate ale acestora.

Reguli de Prelucrare a Datelor cu caracter personal
Colectarea Datelor cu caracter personal. Star Net va putea colecta Date cu caracter personal in urma accesarii Site-ului si incheierii unui contract privind serviciile oferite de Star Net. Colectarea se realizeaza in scopul furnizarii datelor sau a informatiilor solicitate sau in scopul prezentarii si prestarii serviciilor Star Net inclusiv pentru activitatea de colectare debite/recuperare creante. Inregistrarea, organizarea si stocarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi inregistrate si organizate prin mijloacele si cu aplicatiile Star Net si vor fi stocate fie pe serverul pe care este gazduit Site-ul sau pe orice server apartinand Star Net sau furnizorilor de servicii ale acestuia precum si pe orice alt suport care permite realizarea acestui tip de operatiune. Adaptarea sau modificarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi adaptate sau modificate de Star Net sau de catre terti cu acordul Star Net, incluzand aici furnizorii sau prestatorii de servicii. Adaptarea sau modificarea va fi efectuata in vederea realizarii scopului cat si pentru corectarea eventualelor erori intervenite in completarea, colectarea, inregistrarea stocarea, adaptarea sau orice alta operatiune realizata asupra Datelor cu caracter personal. Extragerea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor putea fi extrase de Star Net sau de catre terti cu acordul Star Net, incluzand aici furnizorii sau prestatorii de servicii. Consultarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor putea fi consultate de catre Star Net sau de catre terti, cu acordul Star Net, incluzand aici furnizori sau prestatori de servicii.
Utilizarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor putea fi utilizate de catre Star Net sau de catre terti, cu acordul Star Net, in scopuri statistice, promotionale, comerciale incluzand furnizarea serviciilor, in scopul prevenirii sau identificarii fraudelor precum si in orice alt mod permis sau neinterzis de lege. Dezvaluirea Datelor cu caracter personal. Transferul. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite sau transferate catre terti, inclusiv din afara Romaniei, in conditiile legii. Alaturarea ori combinarea. Star Net sau tertii, cu acordul Star Net, vor putea alatura sau combina Datele cu caracter personal. Blocarea, stergerea sau distrugerea. Star Net sau tertii, cu acordul Star Net, vor putea bloca, sterge sau distruge Datele cu caracter personal obtinute de la Abonat.

Aplicabilitate
Aceasta Politica de confidentialitate se aplica numai serviciilor STAR NET astfel cum acestea sunt definite la adresa www.star-net.ro. Nu exercitam control asupra site-urilor afisate ca rezultate de cautare sau ca link-uri in cadrul diverselor noastre servicii. Este posibil ca aceste site-uri sa plaseze propriile cookie-uri sau alte fisiere in computer, sa colecteze date sau sa solicite informatii personale de la dvs.
STAR NET proceseaza informatii personale exclusiv in scopurile descrise in aceasta Politica de confidentialitate astfel cum aceasta poate fi modificata in timp. Pe langa cele de mai sus, aceste
scopuri includ: a) furnizarea serviciilor noastre catre Abonati, inclusiv afisarea continutului si a publicitatii personalizate cand este cazul; b) verificarea, cercetarea si analizarea pentru mentinerea, protejarea si imbunatatirea serviciilor noastre; c) asigurarea functionarii din punct de vedere tehnic a retelei noastre; si d) dezvoltarea de noi servicii si/sau produse.
STAR NET proceseaza informatiile personale pe servere din Romania. Este posibil sa procesam informatiile personale pentru a furniza propriile noastre servicii si/sau in numele si conform instructiunilor unei terte parti, cum ar fi partenerii nostri contractuali.

Securitatea informatiilor
Luam masuri de securitate adecvate pentru a ne proteja impotriva accesului neautorizat sau a modificarii, divulgarii sau distrugerii neautorizate a datelor. Acestea includ analize interne ale colectarii noastre de date, practici si masuri de securitate pentru stocare si procesare, precum si masuri de securitate fizica pentru a preveni accesul neautorizat la sistemele unde stocam datele personale.
Limitam accesul la informatii personale la angajatii, contractantii si agentii STAR NET care au nevoie de aceste informatii pentru a putea opera, dezvolta sau imbunatati serviciile noastre. Aceste persoane trebuie sa respecte obligatiile de confidentialitate si pot fi supuse masurilor disciplinare, inclusiv concedierii si urmaririi penale, daca nu respecta aceste obligatii.

Integritatea datelor
STAR NET proceseaza informatiile personale exclusiv in conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate sau cu orice notificare de confidentialitate specifica unui serviciu, in scopul furnizarii datelor sau a informatiilor solicitate, al prezentarii si furnizarii serviciilor STAR NET, inclusiv pentru activitatea de colectare debite/recuperare creante. Analizam practicile noastre de colectare, stocare si procesare a datelor pentru a ne asigura ca sunt colectate, stocate si procesate doar informatiile necesare pentru furnizarea sau imbunatatirea serviciilor. Luam masuri rezonabile pentru a ne asigura ca informatiile personale pe care le procesam sunt exacte, complete si actuale, insa ne bazam pe Abonatii nostri pentru a actualiza sau corecta informatiile personale oricand este necesar.

Drepturile Abonatului
Abonatul va avea drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei precum si dreptul de a va plange la autoritatea de supraveghere.Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Aveti, de asemenea, dreptul de a va opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa la adresa sediului social sau la
EXTENDED STAR S.R.L.
Str. Baiculesti 13, bl. B9, ap. 132 Sector 1, 013191
Bucuresti – Romania

Modificarile aduse acestei Politici de confidentialitate
Mentionam ca este posibil ca aceasta Politica de confidentialitate sa se modifice din cand in cand.Vom posta orice modificari aduse Politicii de confidentialitate pe aceasta pagina. Fiecare versiune a acestei Politici de confidentialitate va fi identificata in partea superioara a paginii prin intermediul datei sale de intrare in vigoare. Versiunile anterioare vor fi arhivate si puse la dispozitia dvs spre analiza.
Daca aveti intrebari referitoare la aceasta Politica de confidentialitate, contactati-ne in orice moment prin intermediul Site-ului, la adresa sediului social sau la
EXTENDED STAR S.R.L.
Str. Baiculesti nr. 13, Bloc B9, Apt. 132, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 013191. .